Kommissionens medlemmer

En del af opgaven for Reformkommissionen bliver – gennem en åben og udadvendt arbejdsform – at skabe et rum, hvor eksperter, interessenter, praktikere og andre aktører kan blive inddraget og være med til at præge reformudviklingen indefra. Nye reformer, der er udtænkt langt fra praksis af eksperter og embedsmænd, vil ikke bringe os videre. Arbejdet organiseres om kommissionsmedlemmerne, som er arbejdets anker.

Der er udpeget syv kommissionsmedlemmer til arbejdet med 2. generationsreformer. Fælles for medlemmerne er deres solide erfaring med udvalgs- og kommissionsarbejde, ligesom der er lagt vægt på at bringe flere fagligheder og en grad af praksiserfaring i spil i kommissionen.

Nina Smith

Nina Smith

Nina Smith er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og bestyrelsesformand for VIVE. Nina er forhenværende bestyrelsesformand for Forenet Kredit samt næstformand i Nykredit Holding og Nykredit Realkredit. Nina har tidligere deltaget i kommissionsarbejde bl.a. som formand for Dagpengekommissionen og medlem af Velfærdskommissionen, Socialkommissionen og Globaliseringsrådet. Derudover er hun tidligere vismand i De Økonomiske Råd og Formand for bestyrelsen af Det Frie Forskningsråd.

David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen er prorektor for forskning og professor i økonomi ved Københavns Universitet og tidl. direktør for Centre for Social Data Science samme sted. David er tidligere bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond samt tidligere medlem af Udvalget for bedre universitetsuddannelser og ekspertudvalg for fordeling af elever på gymnasieområdet.

Philipp Schröder

Philipp Schröder

Philipp Schröder er professor ved institut for økonomi og direktør for Firms and Industry Dynamics Research Centre på Aarhus Universitet. Han er nuværende medlem af konkurrencerådet samt af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank. Philipp har også tidligere erfaring med kommissionsarbejde, da han deltog i Produktivitetskommissionen arbejde i 2012-2014. Han har siden været medlem af Disruptionrådet og ekspertgrupper vedrørende genåbning af Danmark og udfasning af hjælpepakker.

""

Per B. Christensen

Per B. Christensen er formand for Danske SOSU-skoler, VIA - University College og VUC - Kbhsyd. Per har 35 års ledelseserfaring fra forskellige kommuner og amter. Senest 20 år som direktør for uddannelses- og kulturområdet i Næstved Kommune, men også som formand for Akkrediteringsrådet, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser samt forskellige andre råd og bestyrelser på uddannelsesområdet. Hertil kommer erfaring med kommissionsarbejde gennem sin rolle som formand for Lærerkommissionen og som nuværende medlem af Robusthedskommissionen på Sundhedsområdet.

Jørgen Søndergaard

Jørgen Søndergaard

Jørgen Søndergaard er forskningsleder (emeritus) i VIVE samt Senior Fellow i Kraka. Han er derudover bestyrelsesmedlem i Den Danske Forskningsfond. Jørgen har erfaring med kommissionsarbejde fra både Kvalitetsudvalget for de videregående uddannelser, Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen som hhv. formand og medlem. Derudover var Jørgen i 18 år direktør for SFI, og han har tidligere været sekretariatschef i De Økonomiske Råds Sekretariat og leder af Socialkommissionens sekretariat.

Jon Kvist

Jon Kvist

Jon Kvist er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet samt ekspert og landekoordinator i Europa-Kommissionens uafhængige ekspertnetværk, European Social Policy Network. Jon har erfaring med kommissionsarbejde fra Ydelseskommissionen og Dagpengekommissionen.

Agnete Raaschou-Nielsen

Agnete Raaschou-Nielsen

Agnete Raaschou-Nielsen er bestyrelsesformand for Arkil Holding A/S og Danske Invest samt bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Schouw & Co og Københavns Universitet. Hun er tidligere administrerende direktør for Coca-Cola Tapperierne A/S og Zacco Denmark A/S. Hertil kommer ledende stillinger i Carlsberg A/S og Aalborg Portland Holding A/S. Agnete har også erfaring med kommissionsarbejde som medlem af Produktivitetskommissionen.