Vigtige budskaber til Reformkommissionen fra KL’s JobCAMP ’21

15-11-2021

Reformkommissionen deltog på KL’s JobCAMP den 7. oktober i Aalborg. Her fremlagde formanden kommissionens syn på de komplekse problemer, som er erkendt for længst og forsøgt løst – men som fortsat er uløste. Efterfølgende deltog hundredevis af kommunalfolk og interessenter på tre sessioner om Reformkommissionens arbejde. Kommissionen har nu modtaget de samlede anbefalinger fra KL’s JobCAMP.

""

Flere end 900 deltagere sad klar ved hovedscenen i Aalborg Kongres- og Kulturcenter for at høre formand Nina Smiths tale om Reformkommissionens fem fokusudfordringer: (i) unge med uforløst potentiale, (ii) voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet, (iii) uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret, (iv) komplekst møde mellem borgeren og det offentlige og endelig (v) uudnyttet produktivitetspotentiale. Nina Smith lagde vægt på, at Reformkommissionen vil udvikle løsningsforslag på disse yderst komplekse udfordringer i et tæt samarbejde med relevante aktører på området.

Efterfølgende blev der afholdt sessioner om tre udvalgte temaer. Kommissionsmedlem Per B. Christensen ledte sessionen om unge med uforløst potentiale, hvor samtalen handlede om den store gruppe unge, som hverken er i kontakt med uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Blandt andet den kommunale ungeindsats (KUI) og implementeringen af den forberedende grunduddannelse (FGU) var i fokus.

Kommissionsmedlem Jørgen Søndergaard ledte en session omkring voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet. Her handlede diskussionen om, hvordan indsatsen på ledighedsområdet kan skrues sammen, således at flest mulige personer kan blive en fast del af arbejdsmarkedet.

Kommissionsmedlem Jon Kvist stod for sessionen om det komplekse møde mellem borgeren og systemet. Her handlede diskussionen bl.a. om, hvordan det kan undgås, at kontakten med borgeren hæmmes af silotænkning, og hvordan indsatsen kan forbedres gennem koordination på tværs af forvaltninger.

Efterfølgende har Reformkommissionen modtaget de samlede anbefalinger fra KL’s JobCAMP – i form af grafiske postkort med de vigtigste budskaber fra deltagerne på de tre sessioner. Nogle af budskaberne kan ses i plakaterne, som er vedlagt nedenfor.

Budskaberne vil blive taget med videre i kommissionens arbejde.

Reformkommissionen takker for invitationen og særligt for deltagernes høje engagement og gode inputs.

Se oplæg til session om unge med uforløst potentiale 

Se opsummering af budskaber fra sessionen om unge med uforløst potentiale


Se oplæg til session om voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet

Se opsummering af budskaber fra session om voksne uden fodsæte på arbejdsmarkedet

Se oplæg til session om det komplekse møde mellem borgeren og systemet

Se opsummering af budskaber fra sessionen om det komplekse møde mellem borgeren og systemet