Reformkommissionen færdiggør sit arbejde

31-01-2023

Regeringen har med regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” bedt Reformkommissionen om at færdiggøre sit arbejde. Kommissionen forventer at komme med sine sidste anbefalinger i maj 2023.

Reformkommissionen fortsætter sit arbejde efter ønske fra den nytiltrådte regering. Af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” fremgår det således, at ”Regeringen vil bede Reformkommissionen om at færdiggøre sit arbejde og komme med yderligere anbefalinger til at øge den strukturelle beskæftigelse”.

Medlemmerne af kommissionen har alle takket ja til at fortsætte arbejdet, og professor Nina Smith vil fortsat være formand for kommissionen.

Kommissionen forventer at afrapportere endeligt i maj 2023 med to anbefalingsrapporter. Dels en rapport, som handler om børns og unges vej gennem uddannelsessystemet, og hvordan færrest muligt ender i gruppen uden job og uddannelse som 25-årige. Og dels en rapport om unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet.