Interview med Reformkommissionens Nina Smith og Jon Kvist

25-05-2023

Langt størstedelen af de knap 200.000 borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal mødes på en helt anden måde i jobcentrene fremover. Der er tale om et paradigmeskifte på flere planer, lyder det fra kommissionsformand Nina Smith og medlem af kommissionen Jon Kvist i denne podcast.

Men alt for få kommuner har brudt siloer ned og lavet nye håndholdte indsatser. Derfor er der brug for et boost af de indsatser over for udsatte borgere, som en del kommuner har udviklet og eksperimenteret med i de seneste år.

Det siger Nina Smith og Jon Kvist i et interview på formandens kontor i Finansministeriet dagen derpå.

Nina Smith
Jon Kvist

Reformkommissionen kom med den tredje og sidste rapport tirsdag.

Læs mere om Nye Reformveje 3

Nina Smith afviser kritikken af, at anbefalingerne kun vil øge arbejdsudbuddet med højst 4.500 fuldtidsjob. Det er ikke et arbejdsudbudsforslag, siger hun blandt andet.

De to kommissionsmedlemmer forklarer i interviewet, hvad det er for forandringer, der gør, at de kalder det et paradigmeskifte.

  • Der skal skelnes mellem to slags arbejdsløse. Dem, der typisk kun har ét problem - nemlig job, og derfor skal have hjælp med det. Og så rigtig mange af de knap 200.000, der er langvarigt på midlertidige ydelser, som ofte har mange andre problemer oveni. Det kan være psykiatriske diagnoser og social udsathed. Altså dem, vi ofte kalder ”udsatte” eller ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet”.

  • Den sidste gruppe skal have en anden indsats end den første. Det er helhedsindsatser, der fokuserer på alle udfordringer i stedet for på én ting i beskæftigelsessystemet, en anden på socialområdet, en tredje på sundhedsområdet osv.

  • Det kræver ændringer i fokus i mange kommuner og inddragelse af de udsatte selv. Og det kræver støtte fra regeringen og Folketinget. Reformkommissionen har mange forslag til, hvordan det kan ske.

Podcasten er en opfølgning på fem podcasts om fem kommuner, der handler om nogle af de indsatser over for udsatte borgere, som Reformkommissionen nu anbefaler andre kommuner at studere nøjere til inspiration for deres eget arbejde.

Hør de fem podcasts