Nye Reformveje 3

""
23-05-2023

Med publikationen ”Nye Reformveje 3” præsenterer Reformkommissionen sin tredje og sidste rapport, der indeholder anbefalinger til, hvordan flere i gruppen af knap 200.000 unge og voksne, der mere eller mindre er permanent på offentlig forsørgelse, kan hjælpes til at komme tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Anbefalingerne henvender sig til tre sæt af aktører: Kommuner, staten samt arbejdsgivere, organisationer og civilsamfund.

”Nye Reformveje 3” er Reformkommissionens fjerde og sidste publikation, og den tredje i rækken af udgivelser, hvori der præsenteres anbefalinger til at løse de komplekse udfordringer, som kommissionen tog op i sin første publikation ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” fra maj 2021. ”Nye Reformveje 1” blev udgivet i april 2022 og havde fokus på at understøtte høj produktivitet. Reformkommissionens anden anbefalingsrapport – ”Nye Reformveje 2” – udkom i starten af maj 2023, og sigtet med anbefalingerne var bl.a. at skabe en attraktiv vej gennem uddannelsessystemet for alle unge.

Kommissionens i alt 48 anbefalinger i Nye Reformveje 3 falder i tre dele og omhandler:

  1. Kommuner spiller en hovedrolle
  2. Staten skal understøtte omstillingen i kommunerne
  3. En ny rolle for virksomheder, organisationer og civilsamfund

Fælles for anbefalingerne er, at de skal understøtte Reformkommissionens pejlemærker om beskæftigelse, produktivitet og social mobilitet ved at skabe nye veje for udsatte unge og voksne.

Læs mere om publikationen ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”

Læs mere om publikationen ”Nye Reformveje 1”

Læs mere om publikationen ”Nye Reformveje 2”

I podcastserien Reform i praksis er der desuden lavet fem podcasts om kommunale indsatser mv., der er inspireret af Reformkommissionens temaer i Nye Reformveje 3.

Læs nyheden om podcast