Reformkommissionen præsenterer sine første anbefalinger

06-04-2022

Med publikationen ”Nye Reformveje 1” præsenterer Reformkommissionen sine første anbefalinger om videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt erhvervslivet. Den røde tråd er, at fortsat høj produktivitet skal understøtte høj velstand også i fremtiden.

”Nye Reformveje 1” er Reformkommissionens anden publikation, men den første i rækken af udgivelser, hvori der præsenteres anbefalinger til at løse de komplekse udfordringer, som kommissionen tog op i deres første publikation ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” fra maj 2021.

Kommissionens i alt 35 anbefalinger falder i tre dele og omhandler:

  1. Nye veje til de længste uddannelser
  2. Livslang læring til dem med mindst uddannelse
  3. Lettere at drive virksomhed

Fælles for anbefalingerne er, at de skal fremme en fortsat høj produktivitet, som understøtter høj velstand i Danmark også i fremtiden.

Anbefalingerne bygger på en kombination af faglige analyser og indsigt, som kommissionen har opnået gennem en lang række møder og samtaler med de mennesker, som til daglig arbejder med netop de områder, der foreslås reformeret. Kommissionen har lagt stor vægt på at lytte, teste og trykprøve både udfordringer og mulige løsninger med nogle af de personer, som bliver involveret, såfremt reformerne en dag skal føres ud i livet.

Kommissionen vil senere i 2022 præsentere yderligere anbefalinger i to særskilte publikationer. Den første af disse offentliggøres i efteråret og vil vedrøre de mange unge og voksne på kanten af uddannelse og arbejdsmarked, integration samt sætte fokus på borgerens møde med systemet. Den sidste udgivelse følger i december og vil have fokus på skole og dagtilbud, ungdomsuddannelser, lærerkompetencer i hele uddannelsessystemet og uddannelsesforskning.

Læs mere om publikationen ”Nye Reformveje 1”