Nye Reformveje 2

""
03-05-2023

Med publikationen ”Nye Reformveje 2” præsenterer Reformkommissionen sin anden rapport, der indeholder anbefalinger på dagtilbuds-, folkeskole- og ungdomsuddannelsesområdet samt anbefalinger, som skal bidrage til at rekruttere, fastholde og professionsudvikle pædagoger og undervisere, og styrke uddannelsesforskningen. Sigtet med anbefalingerne er bl.a., at der skabes en attraktiv vej gennem uddannelsessystemet for alle unge.

”Nye Reformveje 2” er Reformkommissionens tredje publikation, og den anden i rækken af udgivelser, hvori der præsenteres anbefalinger til at løse de komplekse udfordringer, som kommissionen tog op i sin første publikation ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” fra maj 2021. ”Nye Reformveje 1” blev udgivet i april 2022 og havde fokus på at understøtte høj produktivitet. Reformkommissionens sidste anbefalingsrapport – ”Nye Reformveje 3” – udkommer senere på måneden og har fokus på voksne på kanten af arbejdsmarkedet og deres møde med det offentlige system.

Kommissionens i alt 50 anbefalinger i Nye Reformveje 2 falder i tre dele og omhandler:

  1. Dagtilbud og folkeskole
  2. Ungdomsuddannelser
  3. Kvalitet i alle uddannelser og dagtilbud

Fælles for anbefalingerne er, at de skal understøtte Reformkommissionens pejlemærker om beskæftigelse, produktivitet og social mobilitet ved at skabe et attraktivt tilbud til alle unge.

Læs mere om publikationen ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”

Læs mere om publikationen ”Nye Reformveje 1”