Erkendt, forsøgt løst, uløst

""
27-05-2021

Med publikationen ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” præsenterer Reformkommissionen de udfordringer, der vil blive adresseret i kommissionens kommende anbefalinger.

Publikationen ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” er den første i rækken af publikationer, som Reformkommissionen løbende vil udgive. Den tegner et billede af de udfordringer, som kommissionen vil fokusere på i sit arbejde frem mod udgangen af 2022.

De fem udfordringer er:

  • Unge med uforløst potentiale
  • Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret
  • Komplekst møde mellem borgeren og det offentlige
  • Uudnyttet produktivitetspotentiale

Fælles for hovedudfordringerne er, at de for længst er erkendt, de er forsøgt løst, men de er fortsat uløste problemstillinger. Derfor er de kernen i kommissionens arbejde.