Kommissionens arbejdsform

Reformkommissionen skal komme med løsningsforslag på en række komplekse udfordringer, som årtiers reformpolitik ikke i tilstrækkelig høj grad har formået at tage hånd om.

En stor del af opgaven består derfor i at finde nye løsninger på velkendte problemer, som det ikke er lykkedes at løse trods omfattende indsats.

Dialog i bred forstand er helt essentiel for at kunne finde nye reformhåndtag. Kommissionen lægger derfor vægt på at inddrage relevante aktører i arbejdet. Det vil sige arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, uddannelsessektoren, civilsamfundet, organisationer, kommuner, folkevalgte, praktikere og andre.

Ambitionen er at komme helt ud til dem, som er vant til at arbejde med problemstillingerne i praksis. Kommissionen har i løbet af vinteren og foråret 2021 holdt flere end 60 møder med relevante aktører.

Åben arbejdsform

I sensommeren nedsætter kommissionen fire arbejdsgrupper, hvor videnspersoner og praktikere skal hjælpe kommissionen med at idéudvikle og teste nye politikforslag blandt en bred vifte af relevante aktører inden for afgrænsede dele af opdraget.

Arbejdsgrupperne ser på:

  • Mødet mellem borgeren og systemet
  • Opkvalificering af ufaglærte
  • Unge uden uddannelse
  • Produktivitet og jobskabelse

Hver enkelt arbejdsgruppe modereres af en eller flere kommissærer og sekretariatsbetjenes af kommissionens sekretariat.

Kommissionens sekretariat

Kommissionen bistås gennem hele sit arbejde af Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Finansministeriet.