Nye Reformveje 1

""
06-04-2022

Med publikationen ”Nye Reformveje 1” præsenterer Reformkommissionen sine første anbefalinger om videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt erhvervslivet. Den røde tråd er, at fortsat høj produktivitet skal understøtte høj velstand også i fremtiden.

”Nye Reformveje 1” er Reformkommissionens anden publikation, men den første i rækken af udgivelser, hvori der præsenteres anbefalinger til at løse de komplekse udfordringer, som kommissionen tog op i deres første publikation ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” fra maj 2021.

Kommissionens i alt 35 anbefalinger falder i tre dele og omhandler:

  1. Nye veje til de længste uddannelser
  2. Livslang læring til dem med mindst uddannelse
  3. Lettere at drive virksomhed

Fælles for anbefalingerne er, at de skal fremme en fortsat høj produktivitet, som understøtter høj velstand i Danmark også i fremtiden.