Reformkommissionen: Flere udsatte borgere skal have løntimer på en arbejdsplads

23-05-2023

Flere børn får mulighed for at se mor og far stå op til et arbejde, hvis Reformkommissionens anbefalinger i Nye Reformveje 3 bliver til virkelighed. Kommissionen offentliggør i dag 48 anbefalinger, der skal bidrage til at tage hånd om en af samfundets store, uløste problemer: At en meget stor gruppe borgere år efter år hænger fast i offentlige ydelser, der oprindeligt var tænkt som midlertidige.

Anbefalingerne er rettet mod tre sæt af aktører: 1) Kommuner, 2) staten og 3) arbejdsgivere, organisationer og civilsamfundet. Kommissionens klare analyse er nemlig, at problemerne ikke kan løses snævert i den offentlige sektor. Det kræver et tæt, forpligtende samarbejde mellem alle tre aktører, hvis flere udsatte borgere skal lykkes med at få ordinære løntimer på en arbejdsplads.

Formand for Reformkommissionen, Nina Smith, siger: ”Anbefalinger kan koges ned til, at kommunerne skal møde udsatte borgere på en ny måde, hvor beskæftigelses- og socialpolitikken koordineres tættere, og arbejdsmarkedskontakt bliver et fælles mål for indsatserne. Folketinget skal samtidig sikre, at lovgivningen ikke spænder ben for dette. Og virksomheder og civilsamfund skal i langt højere grad tænkes ind i løsningerne og være med til at skabe job til borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

Mens arbejdsmarkedsreformerne i 90’erne og 00’erne har været en stor succes for personer, hvis eneste problem var manglen på arbejde, ser det anderledes ud for udsatte borgere, der modtager midlertidige ydelser og har komplekse problemer: ”Vi må erkende, at vi som samfund ikke er lykkedes med at hjælpe en stor gruppe af udsatte unge og voksne tættere på et job eller uddannelse. Kommissionens analyse er, at det bl.a. skyldes, at det offentlige system er indrettet til at møde borgerne, som de er flest. Mange – langt de fleste – får god hjælp, men desværre har dem, der har allermest brug for hjælp det ofte svært i mødet med systemet. Det kommer vi med anbefalinger til at rette op på. For hvis vi som samfund ikke gør noget, vil problemet blive større og udgifterne til gruppen bare fortsætte med at vokse,” siger Nina Smith.

Nye Reformveje 3 indeholder blandt meget andet anbefalinger om:

  • en kommunal strategi for partnerskaber med virksomheder og civilsamfund;

  • en jobpræmie til kommunerne, som skal gøre det mere attraktivt for kommunerne at investere i indsatsen til udsatte borgere;

  • et nyt fokus i beskæftigelsesindsatsen med færre proceskrav, mere frihed for jobcentrene og et større jobfokus i samtalerne frem for fokus på regler og rettigheder

  • og en markant udvidelse af integrationsgrunduddannelsen (igu) med vægt på erhvervskompetence.

Læs mere om Nye Reformveje 3