Kontakt

Her kan du læse mere om hvordan du kontakter kommissionen.

Kommissionen bistås gennem hele sit arbejde af Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Henvendelser til kommissionen kan ske her:

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K
Mail