Reformkommissionen justerer tidsplan

16-11-2021

Første anbefalingsrapport fra Reformkommissionen (Nina Smith-kommissionen) vil udkomme i foråret 2022. Dermed fraviger kommissionen en tidligere plan og udmelding, hvor der var lagt op til en første delafrapportering med anbefalinger om integration i slutningen af i år.

Plan for Reformkommissionens publikationer
Plan for kommissionens publikationer

Formand Nina Smith siger: ”Det her er nok en af verdens mindste, og mindst dramatiske, nyheder, men vi synes, vi skylder at sige det, så ingen venter forgæves. Forklaringen er den simple, at vi fortsat er i fuld gang med at mødes med interesserede og interessante mennesker, som har masser af input, vi gerne vil nå at inddrage i arbejdet.”

Kommissionen har nu i flere måneder været i dialog med relevante aktører i fire arbejdsgrupper, som skal inspirere de kommende rapporter. Det drejer sig fx om praktikere, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsessektoren, interesseorganisationer og kommuner. Arbejdsgrupperne er i fuld gang, men arbejdet forventes først at være færdigt i foråret 2022.

Den nye plan for publikationer fremgår ovenfor. Den adskiller sig fra den tidligere ved at anbefalinger om integration bliver en del af kommissionens øvrige forslagspakker. Kommissionens arbejde løber som hidtil til udgangen af 2022.

Læs nyheden "Reformkommissionen nedsætter fire arbejdsgrupper"