Reformkommissionen nedsætter fire arbejdsgrupper

14-09-2021

Reformkommissionen lægger vægt på at inddrage relevante aktører i arbejdet med at udvikle nye reformhåndtag. Derfor nedsættes fire arbejdsgrupper, som skal hjælpe kommissionen med at finde kloge løsninger inden for afgrænsede dele af opdraget.

Reformkommissionen skal komme med løsningsforslag på en række komplekse udfordringer, som har det tilfælles, at der er tale om gamle problemstillinger. De er erkendt for længst, og skiftende regeringer har gennem årtier forsøgt at tage hånd om dem. Alligevel er de fortsat uløste.

Kommissionen gør sig ingen illusioner om, at den næste generation af reformer kan udtænkes med afsæt i en gængs skabelon af eksperter og embedsmænd alene. Tværtimod har kommissionen alle intentioner om at udvikle nye reformer i et tæt samarbejde med relevante aktører. Ambitionen er at komme helt ud til dem, som er vant til at arbejde med problemstillingerne i praksis.

Derfor nedsættes fire arbejdsgrupper, som skal hjælpe kommissionen med udvikle nye og virksomme politikforslag inden for fire følgende temaer:

  • Det komplekse møde mellem borgeren og systemet v/ moderator Jon Kvist
  • Opkvalificering af ufaglærte v/ moderator Jørgen Søndergaard
  • Unge uden uddannelse v/ moderator Per B. Christensen
  • Produktivitet og dynamisk arbejdsmarked v/ moderator Agnete Raaschou-Nielsen

Reformkommissionen lægger vægt på, at arbejdsgruppens deltagere er åbne for nye tilgange og ikke på forhånd låser sig fast i vante positioner. De første arbejdsgrupper har påbegyndt sit arbejde, mens andre mødes første gang i løbet af september og oktober.

Arbejdsgrupperne sekretariatsbetjenes hver især af dele af Reformkommissionens sekretariat og afrapporterer drypvist til kommissionen fra efteråret 2021 og frem til foråret 2022.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. det komplekse møde mellem borgeren og systemet

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. opkvalificering af ufaglærte

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. unge uden uddannelse

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. produktivitet og dynamisk arbejdsmarked