Reformkommissionen: Ny ungdomsuddannelse ved siden af gymnasierne

03-05-2023

Endnu flere stordyttende lastbiler med skrålende unge, der fejrer en veloverstået eksamen og endt ungdomsuddannelse. Det bliver resultatet, hvis et flertal i Folketinget vælger at følge anbefalingen fra Reformkommissionens seneste rapport, Nye Reformveje 2, som udkommer i dag. Kommissionen anbefaler nemlig, at der skabes en helt ny ungdomsuddannelse ved siden af de tre eksisterende gymnasiale uddannelser.

Nina Smith, der er formand for Reformkommissionen, siger Vi foreslår, at den nye ungdomsuddannelse skal hedde Højere Praktisk Eksamen eller hpx. Den skal være det naturlige næste skridt for en stor gruppe unge, nemlig alle dem, der forlader grundskolen uden den store lyst til, at de følgende år skal bruges stillesiddende på at terpe algebra, kemi, samfundsteori og litterære udtryksformer, som man gør i gymnasiet.

Hpx bliver noget helt andet end gymnasierne – og så alligevel ikke: Der, hvor hpx adskiller sig, er i undervisningens indhold og form. To år i stedet for tre. Færre bøger. Mindre teori. Mere værksted, mere praktisk undervisning og flere projekter. Der, hvor hpx skal ligne gymnasierne, er, at der skal være et attraktivt ungemiljø, hvor man er fælles om andet og mere end uddannelse – fx sport, musik, café og fester – og hvor man efter endt eksamen får hue og vognkørsel, siger Nina Smith.

Den nye ungdomsuddannelse er bare én af en lang række anbefalinger, som Reformkommissionen fremlægger i sin rapport, Nye Reformveje 2, der bredt handler om børn og unges vej gennem uddannelsessystemet. Andre anbefalinger handler fx om et fremtidigt større fokus på praktisk undervisning i udskolingen, omdannelse af 10. klasse, som vi kender den, og et pensum- og eksamensfrit ungdomsår, der fremover kan udbydes af efterskolerne.

Læs mere om Nye Reformveje 2